• Prihlásenie
  • Registrácia

Registrácia

Povinné
Povinné
Povinné
Žena
Muž
Povinné
Povinné
+
Povinné
Povinné
Povinné
Povinné
Slovensko
* Súhlasím s tým, aby spoločnosť SPORTISIMO SK s. r. o., so sídlom Boženy Němcovej 8, Bratislava 811 04, IČO: 44156979 spracúvala moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email za účelom oslovovania ma o nových produktoch. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu 3 rokov. Mám právo na informáciu, aké osobné údaje sú spracovávané, opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov, prenositelnosť a ďalšie uvedené v súladu s Nariadenim Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov („GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.